Axfood antar mål om halverat matsvinn

Axfood har i samband med en revidering av sitt hållbarhetsprogram beslutat att matsvinnet ska halveras till senast 2025. Sedan tidigare har Axfood bland annat infört nya system för att optimera inköp och leveranser, produkter har försetts med nya förpackningar som förlänger hållbarheten och dessutom skänker butikerna mat till välgörenhetsorganisationer.

Läs mer

Om oss