Axfood räddar 100 ton morötter från matsvinn

Genom att slopa den frivilliga klass 1-märkningen på morötter tas även de lite mindre morötter till vara. Satsningen bidrar till att kraftigt minska matsvinnet för morötter. Minskat matsvinn pekas ut som en viktig åtgärd i den senaste markrapporten från FN:s klimatpanel.

Läs mer

Om oss