Axfoods energiövervakningssystem minskar utsläppen

Hemköp och Willys har under 2013 inlett installationer av ett energiövervakningssystem. Målet är att till 2015 minska energiförbrukningen med 30 procent per kvadratmeter butiksyta. Resultaten från de gjorda installationerna är mycket lovande och det finns goda förutsättningar för att målet ska nås. Axfood har som mål att minska sin klimatpåverkan med 75 procent till 2020 jämfört med utsläppen 2009

Om oss