Axfoods satsning på solceller

Investering i solceller till Dagabs fryslager i Göteborg under 2013 har utvärderats och visat goda resultat.

Utsläppsreducering: Anläggningen täcker cirka 5 procent av lagrets energibehov på årsbasis och 20 procent under sommarperioden då behovet avkyla är störst. Prognosen låg på 91 500kWh/år. Utfallet blev 99 800 kWh/år, ca 11 procent mer.

Kostnadsbesparing: Solcellsanläggningen har resulterat i en kostnadsbesparing av el på 85 000 kr. Inkomsten av elcertifikat som sålts på den öppna marknaden uppgick till 13 400 kr.

Om oss