Byte till moderna dieselmotorer

Green Cargo har bytt till moderna dieselmotorer i 62 av sina stora diesellok och tagit fram en utbildning i energisnålt körsätt.

Utsläppsreducering: Åtgärden har inneburit att dieselförbrukningen minskat med minst 1 000 000 liter per år, vilket motsvarar ca 3 000 ton koldioxidminskning per år.

Kostnadsbesparing: Minskningen av dieselförbrukning ger en årlig besparing av minst 6 MSEK per år.

Om oss