Cecilia Våg: Det finns ingen plan B – It starts here

Världens länder har enats! Äntligen är vi överens om att klimatfrågan ska lösas och nu görs mycket på olika plan i världen och i lokalsamhället.  Klimatfrågan löser vi bara med gemensamma krafter.  Aldrig har drivet och kraften från näringslivet varit större. Vår del är att ta ansvar för en optimal materialåtervinning. Det gör vi på många sätt, inte minst i vår nya finurliga anläggning utanför Halmstad – Stena Nordic Recycling Center. Jag är verkligen imponerad av vad vi gör och kommer att kunna göra där både med hjälp av beprövad teknik men också via nya innovationer. Detta är en anläggning som många medarbetare på Stena har varit delaktiga i utvecklingen av och det värmer extra i hjärtat när jag såg resultatet – en högteknologisk industri som tar tillvara värdefulla metaller och annat material som kan göra nytta i nya produkter. Vi har helt enkelt tänkt efter före – för framtiden.

Materialåtervinningens roll är stor i ett samhälle som strävar mot utsläpp nära noll inom en snar framtid. Dessutom är det fler och fler som förstår vår roll i hela kedjan. Det finns oerhörda möjligheter att påverka en produkts eller tjänsts hela livscykel ur perspektivet – gör rätt från början. Hela 80 procent av en produkts miljöpåverkan bestäms faktiskt vid ritbordet.

Vi förfinar hela tiden vårt arbete i att plocka ut alla material i hela kedjan. Det är Stena Nordic Recycling Center ett fint bevis på. I anläggningen processas industrispill, bilar, elektronik och annat avfall som till slut blir 30 olika kvaliteter av material i olika storlekar; järn, aluminium, koppar, rostfritt, ädla metaller och plaster. En stor del av det som inte kan materialåtervinnas blir ett miljöklokt bränsle som kan användas i energiintensiva industrier eller för produktion av fjärrvärme och elektricitet. Här kommer 100 000 ton järn och metaller att återvinnas varje år.

Satsningen betyder också att vi nu, tillsammans med Sveriges bildemonterare, når EU:s krav på att återvinna varje bil till 95 procent. Tillverkningen av dagens bilar innebär att mer aluminium och andra och nya plaster används. Det är också mer elektronik i bilen. Nya förutsättningar som ställer nya krav på materialåtervinningen. Det är här vi kan göra skillnad med de industriella processerna i vår nya anläggning. Lena Sommestad, Hallands landshövding, invigde tillsammans med Dan Sten Olsson Stena Nordic Recycling Center och hon sa följande om våra möjligheter:

  • Vi behöver alltid återvinna, därmed behövs också Stena. Stena ligger långt framme ur ett miljöperspektiv och Stena Nordic Recycling Center är ett flaggskepp i Sverige, en anläggning som bevisar att återvinning är möjligt trots komplicerade och komplexa material.

Vill du veta mer om hur våra processer för att öka materialåtervinningen fungerar, titta på vår nya film om Stena Nordic Recycling Center.

Om oss