Cecilia Våg: Privata intitiativ kan också bidra till minskad klimatpåverkan!

Efter sju år i smörjfettsbranschen kan jag konstatera att min bransch med stolthet kan gå över från att kalla sig avfallsbranschen till återvinningsbranschen! Idag har vi ökat återvinningsgraden avsevärt och bättre ska vi bli!

Förändringar som inte bara gör att vi får ut mer material till stålverk, pappersbruk etc, utan också minskar vårt uttag av jungfruligt material och vår klimatpåverkan. En nödvändighet i en värld där vi blir allt fler och där vi konsumerar på ett sätt som saknar motstycke. När jag ser tillbaka vad denna bransch, tillsammans med sina kunder, har åstadkommit är det svårt att förstå hur regeringens avfallsutredare kan föreslå att fastighetsnära insamling ska bli ett kommunalt monopol. Vi har under många år av ihärdigt arbete byggt upp ett omfattande system för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i nära samarbete med fastighetsägarna.

Utredarens förslag skulle innebära att fastighetsägarna inte längre kan få välja vilken entreprenör som ska få ta hand om deras förpackningar och tidningar. Konsekvensanalysen av förslaget innehåller inga bedömningar av vad förändringen kommer att kosta, hur konkurrenssituationen på marknaden förändras och inte heller hur övergången ska ske. De privata företagens gjorda miljardinvesteringar kan komma att bli värdelösa. Är det så vi skall arbeta klimatsmart?

Vi vill istället att regeringen vidareutvecklar utredarens alternativa förslag, där producenterna har ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. I det finns möjlighet att skapa konkurrens och incitament för alla aktörer i hela kedjan att öka insamling och återvinning, samt att säkra att så mycket som möjligt blir till nya råvaror. Det gäller att fokusera på att fånga alla molekyler vi hanterar så att de kan återvinnas. Alla hinder som inte främjar detta ska vi inte behöva lägga energi på!

Återvinningsbranschen är extremt komplex och finurlig. Ofta är finurligheten inte kopplad till att man skall minska miljöpåverkan, utan att man vill öka lönsamheten. I återvinningsbranschen går lönsamhet och miljöpåverkan hand i hand, en trendig bransch enligt boken ”60 trender på 60 minuter” av Sam Hill. Den stora miljövinsten med återvinning beror bland annat på en stor energivinst med att producera nya råvaror av återvunnet material jämfört med jungfruliga råvaror. Ett exempel på detta är aluminium där återvinning sparar upp till 95 procent energi.

Om vi lyfter blicken och siktar framåt, hur ser det ut då? Kommer de som utvecklar nya bilar inte bara tänka på att de verkligen designar bilen för att den sedan skall kunna återvinnas, utan också kräva att materialet som används är återvunnet och rättvisemärkt?

Våga förändra – det som vi för tio år sedan motvilligt införde är en självklarhet idag och vem vet, imorgon kanske vi inte har några papperskorgar, endast strategiskt placerade återvinningsplatser!

Om oss