Cirkulära resurser i ett cirkulärt samhälle

Hagainitiativets förslag för att snabba upp den cirkulära ekonomin:

– Inför en strategi för cirkulär och biobaserad ekonomi.

– Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att ta fram End-of-Waste-kriterier för flera material som har förutsättningar för att materialåtervinnas, bla för ballastmaterial.

– Dagens förpackningsavgifter bör differentieras så att biobaserade och återvunna material gynnas i förhållande till fossilbaserade alternativ. (Läs här)

– Instifta en svensk plaststrategi för återvinning för att öka resurseffektiviteten. (Läs här)

Läs också:
Hagainitiativets intervju med Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling. (Läs här)

Hagainitiativets intervju med Mattias Lindahl: Cirkulära affärsmodeller- en nyckel för att klara klimatutmaningen (28/5-19) (Läs här)

 

Om oss