Debattartikel: Scope 3 innebär nya utmaningar och möjligheter

Idag skriver Hagainitiativets medlemsföretags miljö- och hållbarhetschefer i Aktuell Hållbarhet om de nya utmaningar och möjligheter som arbetet med värdekedjan (scope 3) innebär.

”I IPCC:s senaste rapport är budskapet tydligt; vi måste agera nu och utsläppen behöver halveras varje årtionde fram till 2050. Utsläppsminskningarna behöver därmed accelereras och vad som görs fram till 2030 spelar en avgörande roll.

Hagainitiativet blickar framåt med nya ambitiösa målsättningar mot 2030 som inkluderar hela värdekedjan. Olika företag har olika utmaningar och förutsättningar. Alla utsläpp kommer inte att kunna reduceras till noll eller nära noll av tekniska, ekonomiska eller politiska skäl. Politiken behöver gynna en grön omställning och vara mer långsiktig, och samtidigt möjliggöra finansiering för investeringar som kan minska utsläppen för företagens värdekedjor.

Idag leder näringslivet utvecklingen med allt ambitiösare klimatagendor. Om näringslivet fortsätter att bidra genom att minska utsläppen samtidigt som nya affärsmodeller utvecklas, kan utsläppen minska i linje med Parisavtalet i hela värdekedjan. Det krävs dock att även länder och EU bidrar med ambitiösa ramverk och stöd. Utmaningen är att både minska och undvika utsläpp samt att arbeta för negativa utsläpp. Sker detta i stor skala globalt kan klimatmålet nås.”

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood
Lisa Wahlström, kommunikation- och hållbarhetsdirektör, Coca-Cola Europacific partners Sverige
Karin Stenmar, chef Hållbarhet, Folksamgruppen
Maria Sandell, hållbarhetschef, JM
Maria Häger, director Quality & CR, HKScan Sweden
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
Kajsa-Lisa Ljudén, head of Sustainability, Löfbergs
Henrik Nerell, miljöchef, McDonald’s Sverige
Jens Bruno, Expert, klimat och hållbarhet, Preem
Malin Baltzar, hållbarhetschef, Stena Recycling
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi

Läs hela debattartikeln här.

Om oss