Ekonomi för klimatet

Hagainitiativets förslag för en ekonomi inom planetens gränser:

– Fördubbla januariavtalets skatteväxling från 15 till 30 miljarder SEK.

– Investeringsstöd bör ges till moderna kylanläggningar. (Läs här)

– Regeringen behöver få till ett storskaligt samarbete – ett handslag mellan olika sektorer och samhällsaktörer för att minska utsläppen. (Läs här)

– Inrätta en statlig grön investeringsbank. (Läs mer)

– Krav bör införas på att finanssektorn redovisar sin verksamhet utifrån ett bredare riskperspektiv som även tar in klimataspekter, stärkta krav på obligatorisk redovisning av kolinnehav i noterade bolag, samt koldioxidrapportering för institutionella investerare. (Läs mer)

Läs också:
Hagainitiativets intervju med Johan Forsell, vd Investor, om halvering av utsläppen (11/2-20) (Läs här)

Om oss