Elflygplan till 2030

Elbilar, elbussar och elvägar är redan verklighet, men varför inte ta elektrifieringen av transportsektorn ett steg längre och utveckla eldrivna flygplan? Siemens och Airbus har nyligen slutit ett samarbetsavtal för att utveckla det första eldrivna planet med mål att det ska lyfta till 2030. Med det europeiska utsläppsmålet att sänka koldioxidutsläppen med 75 procent till 2050, jämfört med utsläppen 2000, ska prototyper tas fram på drivsystem från några hundra kilowatt upp till tio megawatt eller mer. De är avsedda för flygplan för 100 passagerare för lokalflyg, medeldistansflyg, helikoptrar och obemannade flygplan. Läs mer här. 

Om oss