Emma Henningsson: Aktivt klimatarbete lönar sig

Lyckligtvis har företag inte samma byråkratiska och trögrörliga beslutsprocesser som EU-parlamentet. Företag baserar sina beslut på en sammanvägning av risker, möjligheter och ekonomiska fakta utan att tvingas fundera över hur beslutet kommer att påverka nästa valresultat. Därför blir det extra intressant att många ledande företag över hela jordklotet visar att beslut om ett aktivt klimatarbete lönar sig.

Mer än 4 500 börsnoterade företag i världen beskriver sina klimatrelaterade risker, möjligheter, mål, utsläpp, investeringar på klimatområdet genom CDP-rapportering, varav 2 000 rapporterar till investerare. När resultaten utvärderas uppnår 187 av dessa företag högsta betyg i klimatprestation utifrån en transparent och sektoröverskridande utvärderingsmetodik. Hela 44 procent av de ledande företagen (the ’A List’) utgörs av europeiska företag. Hela 9 procent på topplistan är nordiska företag.

Dessa ledande företags investeringar i utsläppsminskningsåtgärder i fjol resulterade i genomsnittliga minskningar av koldioxidutsläpp på 9 procent per företag. Internräntan för investeringarna var i snitt 57 procent och det är ett bra resultat enligt traditionella investeringsmått.

Dessa företag visar sig även vara bra investeringsmöjligheter för institutionella investerare. Den totala avkastningen från ett index av företagen på topplistan presterar över Bloomberg Word Index med 9,6 procent och Dow Jones Sustainability World Index med 19,6 procent sedan 2010.

Många företag tar på sig ett stort ledarskap när det gäller klimatförändringarna. Företagens fritt grundade beslut utifrån deras egen finansiella och kommersiella verklighet är grunden för deras kloka investeringar och aktiva förespråkande av ett starkt politiskt ledarskap i klimatfrågor. Det är ett viktigt medskick till det politiska arbetet inför Paris 2015.

 

Successful integration of climate change aspects in Nordic businesses >>

Om oss