Energieffektiviseringar som leder till ökade värden och minskad klimatpåverkan

Sedan 2009 har Vasakronan investerat 170 miljoner kronor i olika energieffektiviseringsåtgärder runt om i fastighetsbeståndet.

Åtgärderna har lett till att energianvändningen gått ned med 30%, vilket i sin tur gjort att bolaget sparat 100 miljoner om året i minskade energikostnader. Den minskade kostnaden motsvara en värdeökning i portföljen på ca 2 miljarder kronor.

Den minskade energianvändningen i kombination med en övergång till förnyelsebara eller klimatneutrala energikällor har lett till att bolaget minskat sina koldioxidutsläpp med 97%.

Om oss