Erik Brandsma: Vem styr utvecklingen av vår framtid?

Argumenten för omställningen finns redan på plats. Det räcker med att läsa delrapporterna från FN:s klimatpanel IPCC, eller att se till den internationella utvecklingen i energifrågorna både inom och utanför EU. I mitten av maj har jag bjudit in ledande experter till den internationella delen av vår konferens Energiutblick, den del som går under namnet Swedish Energy Outlook, för att få till ett samtal om hur vi kan accelerera utvecklingen. Dit kommer bland annat Jeremy Oppenheim som leder New Climate Economy, projektet som Lena Ek var med och initierade, Jan Rotmans från Nederländerna som är en av de ledande akademikerna inom energiomställningsarbetet, och Gretchen Daily, professor i miljövetenskap vid Stanford University, USA. Jeremy Leggett, brittisk entreprenör och författare till den nyutgivna boken ” The Energy of Nations”, deltar också på Swedish Energy Outlook.

På hemmaplan har vi en transportsektor där stora insatser behövs för att nå regeringens mål om fossiloberoende till år 2030. Vi har också en elproduktion där de två största energislagen står inför utmaningar när reaktorer börjar falla för åldersstrecket och vattenkraften ska prövas mot moderna miljökrav.

Mitt i allt detta är Energimyndigheten en central aktör för det svenska energisystemet och min uppmaning är att inte låta er förskräckas av utmaningarna, utan istället se dem som den möjlighet till förändring och utveckling som de faktiskt är. Vi har möjlighet att påverka, förändra och förbättra för att driva utvecklingen som ska ta oss till ett hållbart energisystem. Min uppfattning är att de aktörer – företag och branscher – som vågar se dessa möjligheter och dessutom söka sig fram till de nya affärsmodellerna och samarbetena som krävs, kommer att ses som föredömen samtidigt som de skaffar sig fördelar gentemot sina konkurrenter. Vi på Energimyndigheten vill medverka som en facilitator som bidrar till en pragmatisk diskussion om hur vi tillsammans tar oss an utmaningarna.

Inför 2014 och de kommande åren vill jag understryka tre viktiga utgångspunkter i det arbete som vi står inför.

  • Först, som jag redan påpekat är ”business-as-usual” inget alternativ. Vi är i en transition och energilandskapet kommer att se annorlunda ut i framtiden. Samtidigt ger denna övergång nya affärsidéer, utveckling och inspiration. Nyckelingredienser för succé är vision och handlingskraft.
  • Vidare, ”kan-själv”-epoken inom energi är slut. Ingen kan ensam leverera lösningar och helhetsperspektiv. Nya partnerskap och samarbetsformer är de viktigaste verktygen för framgång. Här spelar vi som myndighet en viktig roll i att skapa mötesplatser i samhället. Vi ska vara en energibro mellan forskning, näringsliv, intresseorganisationer, myndigheter, politik och inte minst mellan Sverige och resten av världen.
  • Till sist, alla har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart energisystem. Den paralyserande hållningen att någon annan har det största ansvaret gynnar inte drivet som behövs.

Vi har alla en roll i frågan: Vem styr utvecklingen av vår framtid?

En mer spännande utmaning finns inte och jag bjuder in alla att bidra. Ett ypperligt tillfälle till framtidsdiskussion erbjuder vår konferens Energiutblick 2014, den 13–14 maj i Stockholm.

Om oss