Etanolarena Östergötland – Världsledande biodrivmedelsteknik för hållbara godstransporter

Lantmännen Agroetanol AB ingår i nylanserade Etanolarena Östergötland – ett innovationskluster som visar upp produktion och användning av drivmedelsetanol (ED95) i tunga lastbilar för godstransporter. Lantmännen Agroetanol ingår och levererar svenskproducerat drivmedel med upp till 90 procent växthusgasreduktion, som kommer att användas i Scanias ED95-lastbilar. De kommer gå i daglig drift hos transportföretag i regionen och tankas på redan befintliga och för arenan nybyggda tankstationer.

Läs mer

Om oss