Ett ambitiösare EU

Hagainitiativets övergripande förslag för ett klimatneutralt EU:

Anpassa EU efter Parisavtalets ambitioner i den övergripande styrningen och målsättningen.

Sätt EU-mål till 2030, 2040 och 2050 i linje med 1,5-gradersmålet.

Leverera ett bindande 2030-mål senast till sommaren 2020.

Ta fram en koldioxidbudget som visar hur mycket vi har kvar att släppa ut.

Sätt mål för handeln utanför EU ETS.

Inför en just transition fund.

Statsstödsreglerna ska fortsätta och undantagen bör utvecklas för att möjliggöra nationella klimatinvesteringar

 

Läs också:

Haga Initiative’s interview about European Green Deal, with Ronan Palmer, Head of Clean Economy Program at the think tank E3G (10/2-20) in English

Haga Initiative’s interview with Elina Bardram, Head of International Relations Unit, DG Clima, European Commission (21/10-19)

Om oss