Ett år kvar – klimatpolitiken i valet

Datum: Måndag den 13 september 2021, 08:30-09:45

Var? Digitalt (Teams)

Välkommen på frukostwebinarium inför valet 2022. Vi har bjudit in partiernas klimattalespersoner för att dyka ner i partiernas klimatpolitik:

  • Kommer 2022 vara ett klimatval?
  • Vilka är partiernas viktigaste klimat- och miljöfrågor?
  • Hur svarar politiken upp på näringslivets omställningsbehov?

 

Medverkande:
Christofer Fjellner (M)
Rickard Nordin (C)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Lorentz Tovatt (MP)
Marlene Burwick (S)
Jens Holm (V)
Helena Gellerman (L)
Karin Bäckstrand, professor, SU samt ledamot i Klimatpolitiska rådet
Karin Stenmar, hållbarhetschef, Folksam
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi
Deniz Butros, policy- och kommunikationsansvarig, Hagainitiativet
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

 

Anmäl dig här

Om oss