Ett steg närmare storskalig CO2-infångning

I mars 2021 återinviger Stockholm Exergi sin forskningsanläggning för bio-CCS vid Värtaverket. Anläggningen har byggts om och skalats upp för att testa fler driftfall och finjustera tekniken för att fånga in koldioxid från biomassa. Målet är att skapa en kolsänka på 800 000 ton koldioxid.

Om oss