EU:s krav på rapportering av icke-finansiell data möjliggör en snabbare omställning

EU är fast beslutet att nå Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till en nivå om max 2 grader och helst max 1,5 grader. Finansbranschen har en nyckelroll i att skapa en hållbar ekonomi och nu kommer krav på ökat ansvar. Ambitionen är att det finansiella systemet ska bli en del av lösningen för att skapa en grönare och mer hållbar ekonomi. För det krävs en omfattande förändring av det finansiella systemet och EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan i syfte att ställa om finansiella flöden i en mer hållbar riktning, en handlingsplan för hållbara finanser, Sustainable Finance.

En viktig del av handlingsplanen handlar om rapportering av icke-finansiell data, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD blir ett paradigmskifte när samma kvalitetskrav ställs på hållbarhetsinformation som finansiell information. För Folksam som försäkrings- och pensionsbolag är det extra viktigt med ökad jämförbarhet för att kunna driva omställning som både kapitalförvaltare och inköpare av varor och tjänster.

Inom Folksam ser vi att förflyttningen skapar stora möjligheter till nya insikter och affärsmöjligheter för de som ligger i framkant. Förflyttningen kräver involvering av stora delar av verksamheten och bidrar även till en kompetenshöjning inom organisationen brett.  Tvärfunktionellt samarbete och att CFO tar ett större ansvar för hållbarhetsrapporteringen är viktiga möjliggörare för resan framåt. Integrering av hållbarhet i företagsstyrningen och ökad kunskap om hållbarhetsagendan hos styrelserna är viktigt för att lyckas.

CSRD ställer nya krav på både innehåll, presentation, ansvar och kvalitet vad gäller bolagens hållbarhetsrapportering. I praktiken kommer det bland annat innebära:

  • Samma kvalitetskrav på hållbarhetsinformation som för finansiell information
  • Ökat ansvar hos styrelse och revisionsutskott
  • Ökat fokus på hållbarhetsstyrning, riskhantering och intern kontroll

 

Folksam har redovisat icke-finansiell data i mer än 20 år och står väl förberedda. Nu handlar det om att lägga i nästa växel för att skynda på omställningen till en mer hållbar värld. Vi får hjälp av EU:s lagstiftning och behöver göra det tillsammans med resten av näringslivet.

 

EU är fast beslutet att nå Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till en nivå om max 2 grader och helst max 1,5 grader. Finansbranschen har en nyckelroll i att skapa en hållbar ekonomi och nu kommer krav på ökat ansvar.

Karin Stenmar
Hållbarhetschef, Folksam

Om oss