Fjärrvärmesatsning på HKScan

HKScan Sweden anslöt sig hösten 2013 till fjärrvärmenätet i Kristianstad och minskar därmed koldioxidutsläppen med ca 2 700 ton CO2e/år, även energikostnaden går ner i och med omställningen. Fjärrvärmen är producerad av biobränsle och biogas där HKScans slakteriavfall är en av komponenterna, därmed sluts också en del av kretsloppet. Den ökade fjärrvärmeproduktionen till HKScan gör att kommunen också kan öka produktionen av grön el och fjärrvärme.

Om oss