Fokus på hälsa, mat och hållbarhet

Den 26-27 maj samlades forskare, näringsliv och politiker under EAT Stockholm Food Forum för att diskutera mat, hälsa och hållbarhet. Keynote speaker var Bill Clinton och bland annat var WBCSD ordförande Peter Bakker, Gunhild Stordalen, Hans Rosling och Johan Rockström där. EAT är ett nytt och återkommande initiativ som vill hitta integrerade lösningar och gemensamma strategier för att sammanföra dessa tre, stora och mycket viktiga frågor som ofta diskuteras var för sig. EAT är grundat av Stordalen Foundation och Stockholm Resilience Centre. Hagainitativet var strategisk partner till EAT.

Om oss