Fördjupade relationer mellan nordiska beslutsfattare och nordiska företagsledare kan påskynda klimatomställningen

Det nuvarande geopolitiska landskapet visar hur sårbara vi är. Vi ser en ny instabil värld och samtidigt blir klimatkrisen mer och mer synlig. Svaret på dessa sammanstrålande och ömsesidigt beroende trender är ett djupare samarbete mellan politik och näringsliv i Norden. Projektet Klimatneutralt Norden är ett samarbete mellan näringsliv och politik för att bidra till visionen att bli den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 2030.

Som en del av Nordiska ministerrådets visionsprojekt intervjuades 40 nordiska företagsledare som representerar företag med cirka 1,2 miljoner anställda över hela världen under 2021. Resultaten betonade att nordiska företagsledare är engagerade i klimatomställningen och efterfrågar ett starkare samarbete med nordiska beslutsfattare.

Många av de koldioxidsnåla lösningarna som kommer att minska vårt beroende av fossila bränslen och material är redan nu kostnadseffektiva, kommer att fortsätta vara det i framtiden. Att skala upp lösningarna med låga koldioxidutsläpp kräver att politik och verksamhet engageras ytterligare och interagerar med varandra. Detta kommer att leda till en förstärkt samhällsprocess som leder fram till ett mer konkurrenskraftigt, inkluderande och hållbart Norden. Som ett naturligt steg i studien som genomfördes 2021, beviljade Nordiska ministerrådet de tre nordiska företagsnätverken finansiering för att fördjupa relationerna mellan nordiska beslutsfattare och nordiska företagsledare. Samverkan i värdekedjorna, kompetensutveckling och cirkulära affärsmodeller är några teman som kommer att behandlas inom projekten och leds av Hagainitiativet i Sverige.

– Vi behöver klimatledarskap från både politik och näringsliv i Norden för att lyckas med klimatomställningen. Vi är starkare tillsammans och med 27 miljoner människor i Norden kan vi spela på våra styrkor med grön energi, naturresurser och demokrati, säger Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (Sverige).

Uppskalning av innovationer och ledarskap bland nordiska företagsledare är två projekt som norska Skift Business Climate Leaders leder.

– Grön omställning är den största utmaningen vi står inför – även i Norden. Nordiska ministerrådet har visat ett starkt ledarskap genom att sätta den nordiska visionen som världens mest hållbara region. Om vi ​​ska lyckas med detta har vi ingen tid att slösa och hela Norden måste gå åt samma håll. Innovation, samarbete och starkt företagsledarskap kommer att vara avgörande för att vi ska lyckas tillsammans, säger Bjørn Kj. Haugland, vd, Skift Business Climate Leaders (Norge).

Kolhandavtryck hjälper ett företag att utveckla produkter och tjänster som gör det möjligt för sina kunder att minska sitt koldioxidavtryck. Finska Climate Leadership Coalition leder ett projekt som syftar till att utveckla koldioxidhandavtryck så att det kan användas som en del av de nordiska företagens strategiska planering och utveckling.

– Viktigare än någonsin är att lämna den fossila eran. Beroendet av fossila bränslen kommer att orsaka fler risker för energisäkerheten i framtiden och många av de koldioxidsnåla lösningar som kommer att minska vårt beroende av fossila bränslen och material är redan nu kostnadseffektiva jämfört med fossila lösningar och kommer att bli det i allt större utsträckning i framtiden. Utvärdering av kolhandavtrycket kommer att belysa hur nordiskt företagande kan leverera klimatlösningar över hela världen, säger Jouni Keronen, vd, Climate Leadership Coalition (Finland).

 

Detta nya projekt startade med förstudien Nordiska vd:ars syn på höjda klimatambitioner i Norden och kommer att pågå till 2024. Klimatneutralt Norden utförs av affärsnätverken Hagainitiativet, CLC och Skift finansierade av Nordiska ministerrådet.

 

För mer information vänligen kontakta:

Sverige: Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, telefon: +46735 022464, mail:

Finland: Jouni Keronen, vd, Climate Leadership Coalition, telefon: +358504534881, mail:

Norge: Bjørn K. Haugland, vd, Skift Business Climate Leaders, telefon: +4797687315, mail:

Om oss