Förnyelsebart till Coca-Colas Plant Bottle

Sedan september 2012 samarbetar Coca-Cola Company om att bygga världens största produktionsanläggning av förnyelsebar bioglykol från avfall och råvaror från sockerrörsproduktion. Bioglykol är huvudkomponenten för tillverkning av förnyelsebart material till vår Plant Bottle. Samarbetet kommer leda ett steg närmare till att Coca-Cola når sitt mål att använda materialet i alla plastflaskor år 2020. I Sverige erbjuder vi redan samtliga 0,5 liters Bonaqua och Coca-Cola i Plant Bottle, kika gärna en extra gång i din butik.

Om oss