Framtidens bussar är elektriska

Siemens senaste undersökning visar att fler är 8 av 10 svenskar vill se en satsning på miljövänliga och tystgående elbussar i sin hemkommun, och de lokala politikerna tycker samma sak som väljarna. Genom en enkät har svar från 1 520 kommun- och landstingspolitiker samlats in. Totalt tycker 84 procent att man bör satsa på eldrivna bussar i den egna kommunen eller regionen. Läs rapporten ”Framtidens bussar är elektriska” och se resultatet av Sifoundersökningen här. 

Om oss