Frukostmöte 9 maj: Är företagens klimatarbete lönsamt?

Vad driver företagen att gå längre än politikens krav? Vilka lönsamma exempel finns? Vad säger forskningen och finanssektorn om kopplingen mellan företags klimatarbete och lönsamhet? Hur går vi vidare från ”bevis” till ”action”?

Välkommen på frukostmöte

Välkommen på ett frukostmöte som fokuserar på klimatåtgärder som lett till ökad lönsamhet genom bland annat ökad kundlojalitet, bättre finansieringsmöjligheter, nöjdare medarbetare och proaktiv riskhantering. Samma dag lanseras Hagainitiativets Klimatbokslut 2013 där företagens klimatredovisning kopplas ihop med konkreta exempel på lönsamma klimatåtgärder.

Datum och tid: Fredagen den 9 maj kl. 8.00 – 9.30. Frukostmacka och kaffe/te serveras från kl. 07.45 Plats: Ledarnas huvudkontor, S:t Eriksgatan 26, 102 22 Stockholm (1 trappa) Anmälan: Vi vill gärna ha din anmälan senast den 6 maj. Anmäl dig här Frukostmötet är kostnadsfritt.

Medverkande: Annika Elias, ordförande Ledarna; Anders Egelrud, vd Fortum Värme; Erika Svensson, ledarskapsutvecklare, Ledarna; Olof Johansson, miljöchef Sveaskog; Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan; Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen; Henrik Nerell, miljöchef, McDonald’s; Peter Bodor, informationsdirektör, Coca-Cola Enterprises Sverige; Henrik Grenert, miljöchef, Statoil Fuel & Retail; Emma Lindgren, delprojektledare, Hagainitiativet; Elsa Horn Af Rantzien, praktikant Hagainitiativet m.fl.

Moderator: Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet

Om oss