Frukostmöte: Hur växlar vi upp klimatfrågan i näringslivet?

Fler företag behöver ta klimatfrågan på allvar och se att det är affärsmässigt lönsamt. Därför ställer vi oss frågan; hur kan vi växla upp klimatfrågan i näringslivet? Vad kan politiken göra? Vad kan företagen göra? Missar företagen lönsamma chanser?

Medverkande: Daniel Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet Martina Krüger, ansvarig för klimat och energi på Greenpeace Per Arfvidsson, varuflödesdirektör Lantmännen (Hagainitiativet) Anna Denell, miljöchef Vasakronan (Hagainitiativet) Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar Axfood (Hagainitiativet) Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat Svenskt Näringsliv

Moderator: Nina Ekelund, program director på Hagainitiativet

Tid: Tisdag 27 mars kl 8-9.30, frukost från 7.30 Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm Anmälan: Senast fredag 23 mars. Inbjudan: Ladda ner den här. Frukostmötet är fullbokat!

Om oss