Frukostseminarium 2 oktober 2019: Hur kan politiken underlätta för företagen att minska sina utsläpp?

  • Hur kan politiken underlätta för företagen att minska sina utsläpp?
  • Hur påskyndas näringslivets omställning inom transportområdet?
  • Vad begränsar näringslivets omställning?

Datum: Onsdag 2 oktober 2019
Tid: 08.00-09.30 (frukost från 07.30)
Plats: Regeringsgatan 30
Arrangörer: Hagainitiativet

Medverkande:
Mattias Landgren, statssekreterare infrastrukturdepartementet
Eva Svedling, statssekreterare miljödepartementet
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen
Hannele Arvonen, vd Sveaskog
​Anders Bylund, Head of Business Development e-highways, Siemens
Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
Jens Holm, ordförande riksdagens trafikutskott
Deniz Butros, strateg, Hagainitiativet
Nina Ekelund, Hagainitiativet (moderator)

Anmäl dig här

Om oss