Frukostseminarium: Minskade utsläpp och ökad tillväxt – går det att förena?

Inom kort kommer Hagainitiativet att lansera sitt årliga Klimatbokslut för verksamhetsåret 2017.
Vad betyder företagens klimatarbete för Sverige? Hur kan klimatredovisningen påverka lönsamheten? Hur viktigt är det att arbeta med hela värdekedjan? ”Decouplar” företagen?

Datum och tid: 8 juni, 08:00-09:30. Frukost från 07:30
Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6
Twitter: #haga18
Medverkande:

  • Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen, Naturvårdsverket
  • Patrik Holm-Thisner, kvalitets- och hållbarhetsdirektör, HKScan
  • Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem
  • Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet
  • Per Klevnäs, projektledare, Material Economics
  • Göran Erselius, senior partner, 2050 Consulting
  • Victor Norberg, projektledare Klimatbokslut 2017, Hagainitiativet
  • Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)

 

Om oss