Green Cargo blir ny medlem i Hagainitiativet

Green Cargo är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare tolv välkända företag från olika branscher. Alla med målet att förena klimatansvar med lönsamt företagande. Med Green Cargo så är transportbranschen representerad av en aktör som erbjuder klimatsmarta transporter med tåg som bas.

Green Cargo är Sveriges största godstågsoperatör och står för nästan hälften av godsvolymerna på järnvägen. Över 95 procent av Green Cargos tåg dras med ellok med mycket låga koldioxidutsläpp som följd.

  • Vi är stolta över att vara nya medlemmar i Hagainitiativet. Vi ser initiativet som en ledande kraft från näringslivet för att komma framåt i klimatfrågan. Green Cargo kan lära mycket av de andra medlemmarna och också bidra med kunskap om miljöriktiga transportlösningar, säger Jan Kilström, vd Green Cargo.

Mot bakgrund av de klimatförändringar världen står inför och den stagnation vi ofta ser i klimatpolitiken behöver näringslivets roll förstärkas. Hagainitiativet samlar därför företag som engagerar sig för minskad klimatpåverkan för att nå visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

  • Transportnäringen har länge varit en prioriterad bransch för Hagainitiativet då transporterna står för cirka 30 procent av Sveriges klimatpåverkan. Utsläppen på väg fortsätter att öka så därför är det extra roligt att få med Green Cargo i Hagainitiativet för att visa på möjligheterna med att transportera gods med tåg och därmed kraftigt kunna bidra till att sänka klimatpåverkan, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

 

För mer information, kontakta:

Jan Kilström, vd Green Cargo, tfn 070-748 38 24 Mats Hollander, kommunikationsdirektör Green Cargo, tfn 010-455 54 54 Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet, tfn 073-502 24 64

Läs pressmeddelandet i Hagainitiativets pressrum

Om oss