Gunilla Blomkvist: Varje liten del räknas!

Vi är stolta över det som gjorts och samtidigt mycket inspirerade av det som skall göras!

När jag nu lämnar över stafettpinnen till min efterträdare så är det med stolthet över vad vi hittills har åstadkommit sedan vi antog vår klimatstrategi 2009. Men det finns mycket kvar att göra för att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet och de drivmedel vi säljer, som ju i sig är en betydande del av CO2utsläppen.

Idag är det dock fortfarande omkring 93 % av bilarna i Sverige som körs på fossila drivmedel. Därför arbetar vi för att öka inblandningen av förnybara bränslen så att alla bilförare kan bidra till minskade CO2utsläpp. Ett konkret exempel på detta är diesel som vi lanserade i september 2012 och som innehåller 22 % förnybar andel.  Bara fram till årsskiftet hade detta hjälpt våra kunder att spara 31 000 ton CO2utsläpp.  All vår diesel innehåller också en tillsats som förbättrar förbränningen vilket minskar förbrukningen med upp till 2 %. I framtiden kommer det sannolikt att finnas fordon för olika behov och som drivs med olika sorters drivmedel. Man kommer kanske också att vid behov hyra bil i högre utsträckning än i dag.

Men här och nu, vad kan vi på Statoil i Sverige göra själva idag? Vi har ett talesätt inom vårt företag: ”Varje liten del räknas”.

Vi har utbildat över 2 000 medarbetare på våra kontor, stationer och depåer om hur vi alla kan bidra till att minska miljöpåverkan och energiförbrukningen (och därmed CO2utsläppen).

På våra depåer har vi framgångsrikt skrotat oljepannor och bytt till effektivare uppvärmning vilket sparar flera hundra ton CO2utsläpp varje år. Arbetet med nya, effektivare energisparåtgärder fortsätter och kommer att minska utsläppen ytterligare framöver.

En stor del av våra CO2utsläpp har sitt ursprung i våra transporter från depåerna till stationerna. Vi har under de senaste åren låtit uppgradera hela vår tankbilsflotta till bilar med mer bränsleeffektiva motorer och högre lastkapacitet. Detta i kombination med optimerad lastplanering har minskat CO2utsläppen från transporterna med mer än12 % per levererad liter.

För drygt ett år sedan öppnade vi en ny station i Mölndal som är den första i Europa som byggts enligt U.S. Green Building Councils internationella miljöcertifieringssystem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).  Stationen byggdes så miljö-och klimatsmart att den uppnådde guldnivån! Vi har under 2012 öppnat flera ytterligare stationer där vi byggt med högt miljöfokus där vi prövat nya tekniker och vi kan se direkt att energiförbrukningen på dessa ligger betydligt lägre än jämförbara, äldre stationer.

Vårt största fokus framöver kommer att ligga på våra befintliga stationer. Där byter vi redan löpande ut kylar och belysning, installerar rörelsedetektorer, ser över ventilations- och värmelösningar men fortfarande finns mycket att göra. Beteendet har också stor betydelse för energiförbrukningens storlek.  Vi kommer i år att fokusera på klimatsmart beteende och ett exempel på detta är en tävling där våra stationer kämpar om utmärkelsen: ”Det bästa energibesparingstipset”!

Statoil i Sverige har varit stolta medlemmar i Hagainitiativet ända sedan starten, ett samarbete som stärkt oss i vår strävan om ett professionellt miljöarbete och vår övertygelse om att varje del räknas!

Om oss