Gunnela Hahn: En nystart för det finansiella systemet?

Efter att ha kommit hem från en studieresa i Tamil Nadu i södra Indien inom mikrofinansiering, var jag full av hopp. Jag hade träffat flera organisationer som kunde visa upp fantastiska resultat, både i termer av samhällsnytta och rent finansiellt. Men de behöver mer kapital. De kunde inte låna ut pengar till alla dem som ville ha deras tjänster, för att investerarna inte hittat dit. Deras affärsmodell går att skala upp och skulle kunna ta miljontals utsatta människor ur sin fattigdom genom att förse dem med schysta kontantlån till en mjölkko, en symaskin eller något annat startkapital som gör att de kan börja bygga sin personliga ekonomi och hela byars ekonomi. De kvinnor jag träffade drömde om att skicka sina barn till universitet, och flera av dem hade redan gjort det med överskottet från mikrolånen. Varför gick de inte till banken? Av samma anledning som att bankerna i Sverige försöker göra det svårt för kunderna att sätta in kontanter. De är inte lönsamma kunder.

Att bankerna och det finansiella systemet är till för att förse samhället med viktiga finansiella tjänster har fallit bort i jakten på intern avkastning, drivet av aktieägarna. Det är förstås inte hållbart. Tålmodigt kapital med rimliga krav på avkastning är det som kommer bygga ett hållbart samhälle. Det finns fler aktörer än de indiska mikrofinansbolagen som tjänar pengar samtidigt som de finansierar bygget av ett hållbart samhälle. Global Alliance on Banking Values är ett nätverk med småbanker som jobbar med att stärka den reala ekonomin (inte den finansiella bubbelekonomin med fossilbubblan, fastighetsbubblan eller för all del champagnebubblor) i hela världen. Vi vet att vi behöver en biljon dollar per år i satsningar på förnybar energi för att klara tvågradersmålet för den globala temperaturökningen. Vi vet också att investerarna vid de stora börserna i London och New York planerar att finansiera enorma mängder ny fossil energi de närmaste åren samtidigt som Europeiska Investeringsbanken försöker locka kapital till grön energi.

Svenska kyrkan har sedan många år slutat att investera i utvinning av fossil energi och vi försöker ständigt öka våra investeringar i energieffektiv teknik och förnybar energi. Nyligen gick vi in med startkapital i en fond som just riktar sig till mindre banker med hållbarhetsprofil, både för att stärka det globala finansiella systemet och den lokala ekonomin. Det där hoppet från min resa i Indien glittrar till igen, för dessa småbanker har dessutom högre lönsamhet än storbankerna. – Tänk om detta är början på en nystart för det finansiella systemet, där vi som sitter på sparkapital i olika former kan finansiera en hållbar ekonomisk tillväxt i till exempel Tamil Nadu som skriker efter energi, sjukvård, utbildning, livsmedel, toaletter och annat som vi tar för givet i vår del av världen. Och som sporrar utvecklingen av grön infrastruktur. Jag vill så gärna tro det. Ibland är det enklare att bygga vidare på det sunda som växer fram än att försöka ändra på kolosser som spårat ur.

Om oss