Hagainitiativet firar 10 år

Hagainitiativet grundades 2010 och firade i år 10 + 1-års jubileum. Självklart hade vi velat fira 2020 men pandemin kom i vägen. Vi har under dessa 10 år levererat:

 • + 100 seminarier
 • + 300 goda exempel
 • + 17 rapporter
 • + 10 klimatbokslut
 • + 35 debattartiklar
 • + minskade utsläpp på 1,9 Mton CO2e

Vi är mest stolta över att ha aktivt bidragit till:

 • En alternativ röst från näringslivet med fokus på klimatomställningen
 • Skarpare nationella mål
 • The Swedish Proposal samt en vassare utsläppshandel i EU
 • Reduktionsplikten
 • European Green Deal
 • EU:s klimatmål till 2030 och koldioxidbudget
 • En höjd nivå för klimatmål inom näringslivet
 • Att vi genom klimatbokslut drivit på för ökad transparens i näringslivet

Se filmen om Hagainitiativets 10 år här

För 2020-talet har vi utifrån vår 1,5-gradersstrategi satt en plan för politisk påverkan, affärsnytta och walk the talk (transparens). Just nu är vi mitt uppe i:

 • Att sätta effektivt pris på koldioxid genom uppropet Call on Carbon
 • Att utveckla lönsamma affärsmodeller i scope 3
 • Att utveckla klimatbokslutet för ökad transparens

Vi är dessutom väldigt glada över att vara finalister till Årets Samhällsaktör inom kategorin hållbarhet.

Några röster om Hagainitiativet

"Hagainitiativet förenar kreativiteten i mötet mellan engagerade aktörer med insikten om hur ambitiösa mål kan öppna nya vägar för en samhällstransformation mot fossilfrihet. Det är ett praktexempel på hur icke-statliga aktörer kan inspirera till och möjliggöra ett modigare klimatarbete."

Björn-Ola Linnér,
Professor in Environmental Change and at Centre for Climate Science and Policy Research,
Linköpings universitet

"Stora samhällsomställningar behöver pionjärer och innovatörer. Hagainitiativet bröt mark genom att se lönsamhet i klimatomställningen och ställa krav på en offensiv klimatpolitik i linje med vad våra klimatmål kräver. Jag hoppas Hagainitiativet och dess medlemmar fortsätter ligga i framkant och se de nya riskerna och möjligheterna."

Om oss