Hagainitiativet föreslår gemensam nordisk strategi för cirkulär ekonomi

Hagainitiativet släpper idag rapporten ”Circular Business Models – Nordic opportunities and challenges in the new geopolitical landscape”. Rapporten identifierar möjligheter för Norden att ta ledarskap globalt inom den cirkulära omställningen. Rapporten lyfter att ledarskap kräver gemensam strategi och ett ökat samarbete inom Norden.

De nordiska länderna har länge varit ledande inom miljö- och klimatpolitiken. Många utmaningar kvarstår dock eftersom miljöförstöring och klimatutsläpp fortsatt sker i stor skala. Den främsta orsaken är den nuvarande linjära ekonomiska modellen. För en utveckling i linje med parisavtalets max 1,5 grader krävs omställning till en i hög grad cirkulär ekonomi.

Ökad cirkulär ekonomi och ett närmare nordiskt samarbete blir också allt viktigare för att minska de negativa effekterna av geopolitiska händelser, exempelvis de globala effekterna av covid-19 samt Rysslands angreppskrig mot Ukraina.

– Det finns en stor outnyttjad potential för Norden att ta täten i den globala cirkulära omställningen. Cirkulär ekonomi är dessutom viktigt för lägre beroende av globala leveranskedjor som lätt störs av geopolitiska kriser. Men för att ta täten krävs en gemensam nordisk strategi för cirkulär ekonomi, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Rapporten beskriver tre områden där cirkulära affärsmodeller har störst potential samt kan ge flera fördelar för många samhällssektorer: 1) livsmedelsproduktion, 2) sällsynta jordartsmetaller, metaller och råvaror, samt 3) värme och förnybar energi.

– Cirkulär ekonomi är en viktig del av den nordiska visionen för 2030 att ”bli den mest hållbara och integrerade regionen i världen”. Eftersom många av de cirkulära värdekedjorna expanderar utanför nationsgränserna kommer den cirkulära omställningen att gå snabbare om de nordiska länderna arbetar tillsammans mot en gemensam strategi, som kan underlätta policysamarbete och harmonisering av regelutformning och implementering av EU-direktiv säger Nina Ekelund.

Hagainitiativet är ett nätverk av storföretag som tillsammans verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Rapporten ”Circular Business Models – Nordic opportunities and challenges in the new geopolitical landscape” har tagits fram av Hagainitiativet inom Nordiska ministerrådets visionsprojekt Climate Neutral Nordics. Projektet Climate Neutral Nordics drivs av Hagainitiativet (Sverige), Skift Business Climate Leaders (Norge) och Climate Leadership Coalition (Finland), och finansieras av Nordiska ministerrådet.

Läs rapporten här

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, mobil: 0735 022464

Malin Redmo, projektledare Hagainitiativet, mobil: 0739 199006

Om oss