Hagainitiativet i Almedalen 2015

Måndag 29 juni – Näringslivspolitik för ett konkurrenskraftigt och hållbart Sverige Hållbarhet, välfärd och konkurrenskraft är allt mer sammanlänkade. Politiken och näringslivet behöver gå i takt – och gemensamt skapa de förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhetstänk. Hur ser samspelet ut och vad behöver förändras?

Medverkande: Kristina Persson, (S). Mats Andersson. Klas Eklund. Anders Strålman. Azita Shariati. Johan Rabe. Erik Brandsma. Annika Helker Lundström. Fredrick Federly, (C). Sofia Arkelsten, (M). Viveka Risberg. Anders Wijkman. Jan Kilström. Svante Axelsson. Eva Lindström, (S). Lorentz Tovatt, Grön Ungdom. Ellinor Eriksson, SSU. Rasmus Törnblom, MUF. Sara Skyttedal, KDU. Lars Strannegård. Gunnela Hahn. Björn Stigson. Sara Öhrvall. Kai Eide. Åke Iverfeldt. Gunhild Anker Stordalen. Stina Billinger. Nina Ekelund. Johan Kuylenstierna. Lin Lerpold.

Se program

Tisdag 30 juni – En ambitiös klimatpolitik: Behöver vi lägga ner Sverige AB? Med dagens utsläppstrend krävs en global tvärnit till noll inom 30 år om klimatmålet ska klaras. Vilka krav ställer det på de mest utvecklade länderna? Hur skapas goda exempel som katalyserar den omställning som behövs? Vi antar utmaningen att samhället ska nå utsläpp nära noll till 2030.

Medverkande: Åsa Westlund, riksdagsledamot (S). Johan Hultberg, riksdagsledamot (M). Johan Kuylenstierna, vd, SEI. Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen. Jens Henriksson, vd, Folksam. Anders Egelrud, vd, Fortum Värme. Anders Strålman, vd och koncernchef, Axfood. Pierre Decroix, vd, Coca-Cola Enterprises Sverige. Lars Appelqvist, vd, Löfbergs. Staffan Persson, vd, Stena Recycling. Carl Von Schantz, chef division energy, Lantmännen. Jan Kilström, vd, Green Cargo. Per-Olof Wedin, vd, Sveaskog. Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet.

Se program

Onsdag 1 juli – VD med fika Kända politiker frågar vd:arna i Hagainitiativet sina vassaste frågor om klimat och miljö. Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen?

Medverkande: Anna Johansson, infrastrukturminister (S). Peter Eriksson, EU-parlamentariker (MP). Johan Hultberg, riksdagsledamot (M). Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S). Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD). Anders Wallner, partisekreterare (MP). Jakob Forssmed, riksdagsledamot (KD). Jens Henriksson, vd, Folksam. Anders Egelrud, vd, Fortum Värme. Carl von Schantz, chef division energi, Lantmännen. Jan Kilström, vd, Green Cargo. Johan Skoglund, vd, JM. Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet.

Se program

Om oss