Hagainitiativet vill att EU:s mål till 2040 ska vara 90–95 procents utsläppsminskning

Under 2024 kommer EU-kommissionen att lämna förslag på 2040:s klimatmål, ambitionsnivån för detta är viktigt. Hagainitiativet har lämnat in sitt remissvar till ”Offentligt samråd om EU:s klimatmål för 2040”. Vi skriver följande:

Hagainitiativets svar på samrådet ang. EU:s klimatmål 2040 

Hagainitiativet är ett svenskt företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. 13 företag från olika branscher är medlemmar i Hagainitiativet. De 13 företagens samlade årliga omsättning motsvarar cirka 7 procent av Sveriges BNP. 

  1. Viktigt att EU:s klimatmål till 2040 bidrar till att vi håller oss under 1,5 grader global uppvärmning

För varje tiondels grad som uppvärmningen ökar med, så växer svårigheterna att minska utsläppen, samhällskostnaderna stiger och behovet av klimatanpassningsåtgärder ökar. För att säkerställa en rättvis värld på en säker planet visar ny forskning att uppvärmningen dessutom inte bör överstiga en grad. Det är därför viktigt att EU håller slår fast ett mål som bidrar till att uppvärmningen bromsas vid 1,5 grad. 

  1. Målet för utsläppsminskningar till 2040 bör vara 90–95 % jämfört med 1990 års nivåer

Utsläppsminskningar på 90-95% till 2040 baseras på vetenskaplig forskning som både tar hänsyn till rättvisa och genomförbarhet. 

Källor:  

European Scientific Advisory Board on Climate Change (ESBACC): -90% to -95%  

Climact (ECF and Strategic Perspectives) – modell av tre nettoscenarier – 85%, -90% and -95%)

EU Gas Exit Pathway (Agora Energiewende i samarbete med Artelys, TEP Energy and Wuppertal Institut) – 90%

Paris Agreement Compatible (PAC) scenarios för EU Energy Infrastructure (CAN Europe) -100%  

Clever scenario (negaWatt Association i samarbete med flertalet partners över hela Europa) -92% 

  1. EU bör sätta tre separata mål för negativa utsläpp; ett övergripande, ett naturbaserat och ett tekniskt

EU:s klimatmål bör vara separata för utsläppsminskningar och negativa utsläpp. EU bör därför sätta mål som ökar transparens och ansvarstagande genom att tydliggöra antagandet att vi kommer vara beroende av negativa utsläpp; ett övergripande mål för negativa utsläpp, ett mål för naturbaserad koldioxidinfångning och ett för tekniska negativa utsläpp. Det är oerhört viktigt att tempot av utsläppsminskningar bibehålls. 

  1. Flera fördelar med mål till 2040

Det finns flera fördelar med att minska beroendet av fossila bränslen och naturresurser; transitionen förbättrar människors hälsa, förbättrad luftkvalité, minskar vattenstress och leder till bättre naturskydd. EU behöver ta hänsyn till synergier mellan klimat, miljön och biologisk mångfald.  

  1. Stärker jobb och konkurrenskraft

En ambitiös 2040-agenda går hand i hand med Net Zero Industry Act som bör ses som en språngbräda för att minska utsläppen och använda de konkurrenskraftsfördelar som kan förverkligas från teknik som bidrar till begränsning av klimatförändringarna under de kommande årtiondena. Detta leder till stärkt konkurrenskraft, säkrar jobben och skapar nya i den gröna omställningen.  

Läs mer här på Aktuell Hållbarhet.

 

Om oss