Hagainitiativet vill se omtag i klimatpolitiken

Tempot i Sveriges klimatomställning måste öka för att nå klimatmålen. För att lyckas behöver politiken skapa stabila villkor för näringslivet, öka incitamenten för innovation och föra en politik med en hög grad av acceptans från samhällets alla grupper. Den kortsiktiga politik, med fryst reduktionsplikt, sänkta drivmedelsskatter och subventioner till hushåll med hög elförbrukning, som lanserats av riksdagens olika partier de senaste månaderna ökar risken i de investeringar som behöver ske samtidigt som de sänker tempot i klimatomställningen. Hagainitiativet har därför tagit fram rapporten Dags för omtag i klimatpolitiken, där vi presenterar 32 förslag som vi menar både ökar tempot i klimatomställningen och bidrar till Sveriges konkurrenskraft.

Förslagen syftar till att accelerera utvecklingen inom fyra områden som är helt avgörande för klimatomställningen: 1) effektivare energi- och resursanvändning, 2) storskalig, fossilfri elektrifiering, 3) de areella näringarna, och 4) permanenta, negativa utsläpp. Dessutom innehåller rapporter ett antal reformförslag som underlättar omställningen i hela samhället. i) moderna och effektiva tillståndsprocesser, ii) finanssektorn som drivkraft i klimatomställningen, iii) EU:s betydelse för den nationella politiken, samt iv) behovet av en bred skattereform med klimatmålen som utgångspunkt.

  • Vi menar att de 32 förslagen i vår rapport väsentligt skulle öka chanserna att nå Sveriges inhemska klimatmål, öka Sveriges bidrag till den globala klimatomställningen, stärka svensk konkurrenskraft, visa ledarskap och inspirera till omställning i världen, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

I det geopolitiska läge världen befinner sig i måste politiken kunna hantera många olika komplexa frågor samtidigt. Det behövs också prioriteringar och en tydlig färdriktning.

  • Vi uppmanar därför riksdag och regering till ett starkt politiskt ledarskap som bygger näringslivets konkurrenskraft och säkerställer ett fortsatt internationellt ledarskap i den klimatomställningen, avslutar Ekelund.

Läs rapporten Dags för omtag i klimatpolitiken här.

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, mobil: 0735 022464

Martin Flack, projektledare, Hagainitiativet, mobil: 0707 836750
martin.flack@hagainitiativet.se

Om oss