Ny rapport: Dags för omtag i klimatpolitiken

Hagainitiativet har tagit fram rapporten Dags för omtag i klimatpolitiken, där vi presenterar 32 förslag som vi menar både ökar tempot i klimatomställningen och bidrar till Sveriges konkurrenskraft.

Förslagen syftar till att accelerera utvecklingen inom fyra områden som är helt avgörande för klimatomställningen: 1) effektivare energi- och resursanvändning, 2) storskalig, fossilfri elektrifiering, 3) de areella näringarna, och 4) permanenta, negativa utsläpp. Dessutom innehåller rapporter ett antal reformförslag som underlättar omställningen i hela samhället. Också dessa grupperas i fyra områden: i) moderna och effektiva tillståndsprocesser, ii) finanssektorn som drivkraft i klimatomställningen, iii) EU:s betydelse för den nationella politiken, samt iv) behovet av en bred skattereform med klimatmålen som utgångspunkt.

Läs debattartikeln här
Läs pressmeddelande här
Läs rapporten här
Se seminariet på SVT Forum här

 

Om oss