Ny rapport: Dags för omtag i klimatpolitiken

Hagainitiativet har tagit fram rapporten Dags för omtag i klimatpolitiken, där vi presenterar 32 förslag som vi menar både ökar tempot i klimatomställningen och bidrar till Sveriges konkurrenskraft.

Förslagen syftar till att accelerera utvecklingen inom fyra områden som är helt avgörande för klimatomställningen: 1) effektivare energi- och resursanvändning, 2) storskalig, fossilfri elektrifiering, 3) de areella näringarna, och 4) permanenta, negativa utsläpp. Dessutom innehåller rapporter ett antal reformförslag som underlättar omställningen i hela samhället. Också dessa grupperas i fyra områden: i) moderna och effektiva tillståndsprocesser, ii) finanssektorn som drivkraft i klimatomställningen, iii) EU:s betydelse för den nationella politiken, samt iv) behovet av en bred skattereform med klimatmålen som utgångspunkt.

Läs debattartikeln här
Läs pressmeddelande här
Läs rapporten här

 

Om oss