Hagainitiativets klimatbokslut 2023

”När Hagainitiativet nu presenterar vårt fjortonde klimatbokslut är det i en tid när värmerekord slås nästan varje månad och varje år. Planeten bedöms nå 1,5 graders uppvärmning inom kort vilket ställer höga krav på oss i näringslivet. Det handlar om hela mänsklighetens, och framför allt den unga generationens, möjlighet till en hoppfull, hållbart och rättvist samhälle.

Att år efter år skriva att vi måste agera nu, kan låta som en ihålig upprepning. Men för oss och våra verksamheter är det på riktigt. Hela energi- och klimatomställningen och de planetära utmaningarna ställer höga krav på oss företagare, politiker och alla som har möjlighet att agera. Vi vill inspirera andra företag att sätta egna klimatmål, vidta åtgärder, följa upp och vara transparenta.

Vi vill även uppmuntra politiska beslutsfattare att se klimatomställningen som en möjliggörare. Klimatomställningen rätt utförd ger oss konkurrensfördelar och affärsmöjligheter, skapar fler jobb och bidrar med samhällsnytta.” (vd-förord)

LÄS I KLIMATBOKSLUTET HUR DET GÅR Klimatbokslutet visar att utsläppen minskar jämfört med basår, men en ökning jämfört med år 2022. 8 av 11 företag minskar sin scope 1-utsläpp mot basår. Totalt minskar utsläppen i scope 1 med 6 procent, 137 344 ton.

Läs klimatbokslutet här.

 

Om oss