Hagainitiativets klimatbokslut 2022 visar att utsläppen minskar 

2022 präglas av oro i vår omvärld, genom extremväder, att vi lämnade pandemin samt Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Denna oro påverkar även näringslivets värdekedjor, och därmed Hagainitiativets klimatbokslut. Trots oro i omvärlden visar Hagainitiativets klimatbokslut 2022 att företagens samlade utsläppsminskningar fortsätter minska.

Hagainitiativet består av 13 medlemsföretag och representerar tillsammans mer än sju procent av Sveriges BNP. I Hagaföretagens gemensamma klimatbokslut för 2022 redovisar företagen att utsläppen fortsätter att minska. Jämfört med företagens valda basår har nio företag minskat sina utsläpp medan utsläppen ökat för två företag. Övriga två företag har 2022 som basår och saknar därför en jämförelse. Jämfört med 2021 har tre företag minskat sina utsläpp medan utsläppen för tio företag ökade. Ökningen för de tio företagen 2021–2022 beror bland annat på att företagens verksamhet återgått till det normala efter pandemin.

-För fem år sedan antog Hagainitiativet en strategi för att bidra till att hålla oss under 1,5 grader. Vi visste redan då att det kräver mycket av företagen. Det kräver fortsatt rejält minskade utsläpp enligt FN:s klimatpanels beräkningar. Oron i vår omvärld påverkar och utmanar, men vi måste trots det hålla kursen mot vårt klimatmål till 2030, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Årets klimatbokslut ökar fokus på utsläppen längs hela värdekedjan, det vill säga i scope 3. Hagainitiativet arbetar löpande med att förbättra scope 3-rapporteringen, öka förståelsen för svårigheterna, samt lyfta möjligheterna med att transparent redovisa scope 3-utsläppen. I årets klimatbokslut redovisas hur stor del av värdekedjan som ingår i scope 3-rapporteringen. Företagen berättar även om sina olika svårigheter och utmaningar i scope 3-rapporteringen.

En betydande del av Hagainitiativets samlade utsläppsminskningar står Preem för. Inom scope 3 har Preem minskat sina utsläpp med 21 procent från 2018–2022, vilket motsvarar cirka 12 miljoner ton CO2e/år (2022).

-Vi har ett gemensamt ansvar för att bidra till den gröna omställningen. Utmaningarna för att lösa klimathotet är omfattande. Ansvarstagande i näringslivet behöver därför mötas upp av politik som stödjer omställningen. Det krävs ett förbättrat innovationsklimat, en gynnsam och stabil miljö för nödvändiga investeringar samt en långsiktig, förutsägbar och effektiv klimatpolitik. Dessutom krävs ökat samarbete, både upp- och nedströms i våra värdekedjor, inom Sverige och globalt, säger Nina Ekelund.

Läs Hagainitiativets Klimatbokslut 2022.

Om oss