Hallå där Anders Strålman, vd på Axfood

Du har varit med i Hagainitiativet genom Axfood sedan starten och kommer under våren att sluta som vd på Axfood. Varför är det viktigt för Axfood att arbeta med klimatfrågan?
– Klimatet är en av mänsklighetens stora utmaningar. Självklart måste företagen bidra. Dessutom innebär fokus på hållbarhet så mycket positivt när det gäller modernisering och affärsutveckling. Det är också lättare att rekrytera medarbetare till ett företag där det finns engagemang. Dessutom känner jag ett personligt engagemang. Jag vill inte att mina barn ska ha en sämre miljö än vad jag har.

Bidrar Axfoods arbete med klimatfrågan till nya affärer hos er?
– Det bidrar inte så mycket till helt nya affärer. Vi köper och säljer mat helt enkelt. Men det påverkar hur vi gör det. Fast ibland kan det faktiskt bli nya affärer som att lagret i Jordbro har blivit leverantör av fjärrvärme till Vattenfall istället för att vara en stor fjärrvärmekund.

På vilket sätt har samarbetet i Hagainitiativet gynnat er som företag?
– Det är ett intressant utbyte med andra engagerade företag inom andra branscher. Axfood får nya idéer och ny kunskap. Dessutom har det gjort Axfood starkare inom området ”positiv samhällskraft” som är ett fokusområdet som företagsledningen har fattat beslut om. Axfood vill bli en starkare röst i samhällsdebatten, och där kan samarbetet i Hagainitiativet bidra.

Vad är ditt råd till andra vd:ar – hur sätter man igång att jobba med klimatfrågan?
– Engagera din ledningsgrupp och få dem att känna att du verkligen uppskattar deras engagemang i frågan. Sedan är det viktigt att personligen intressera sig och se till att det finns resurser när det behövs.

Är din efterträdare lika engagerad i klimat- och miljöfrågor som du?
– Det ska han svara på. Men att Klas Balkow deltog på Hagas frukostmöte för vd:ar redan innan han börjat på Axfood är ett gott tecken.

Hur nära har vi kommit Hagainitiativets vision; ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan?
– Det är en bra bit kvar. Det behövs politiska beslut på miljöområdet också. Det som är rätt för klimatet måste alltid vara lönsamt.

Vilket är ditt bästa minne som Haga-vd?
– Det var första gången på Almedalen när jag var med och pratade i landshövdingens trädgård. Det kändes verkligen som att nu är företagen verkligen på gång i klimatfrågan.

Om oss