Hallå där Anna Lindstedt, ambassadör i Kina

Vad betyder det att Kina står fast vid Parisavtalet då det oklart om hur USA kommer agera?
– Det är av mycket stor betydelse att Kina står fast vid både Parisavtalet och den globala ledarroll som landet är på väg in i på klimatområdet. Det är viktigt för Kina och dess folk, men också för hela världen.

Har det kommit några kommentarer i kinesisk press om att USA valt lämna Clean Power Plan?
– USA:s exekutiva order om att avveckla Clean Power Plan har rönt uppmärksamhet i kinesiska media. I huvudsak är man kritisk till beslutet och ser en roll för Kina att träda fram och ta på sig ledartröjan.

Vad kan vi från Sverige bidra med till Kina med när det gäller klimatarbete?
– Sverige har mycket att erbjuda, både i form av policydialog och tekniksamarbete.

Om oss