Hållbara förpackningar

Coca-Cola Enterprises Sverige (CCES) ser kontinuerligt över resursförbrukning knutet till produktion av förpackningar. Genom detta reducerar CCES aluminiuminnehållet i 33cl burkarna med 50-100 ton per år.

Utsläppsreducering: Detta motsvarar ca 660 ton i minskade koldioxidutsläpp per år.

Kostnadsbesparing: Åtgärden handlar främst om att optimera och göra förpackningarna så resurs- och kostnadseffektiva som möjligt.

Om oss