Hållbarhet i företagens kommunikation – från ord till handling

Företag berättar gärna och mycket om hur mycket ansvar de tar för klimatet och vilka fina policys de har. Tyvärr är det fortfarande långt till reella förändringar på golvet, för oss miljoner konsumenter.

Den nu slitna klyschan ”Lätt att göra rätt” klingar ganska tomt när det är så mycket business as usual och inlåsningar i gamla system med sikte på kortsiktig lönsamhet och incitament som driver fram ohållbara köpmönster. Nudging, exponering, kampanjer riktar in sig på det ohållbara, i alldeles för hög omfattning.

Som företrädare för Sveriges största konsumentrörelse med 21 medlemsorganisationer får jag ofta påminna om livssituationen för de allra flesta, hur knepigt det är för den vanlige konsumenten att förena höga ambitioner för miljön med medvetna val i vardagen. Mycket hållbarhetsprat är tomt ”fluff” eller handlar bara om marginaleffekter och själva ordet ”hållbart” är svårt missbrukat.

Nyligen lanserade vi rapporten ”Green (f)lying” om hur flygbolagen förtvivlat försöker framställa sig som bättre än vad de är och slirar en del på sanningen. De gör det inte precis enklare för konsumenten/resenären.

Hagainitiativet försöker skapa ”real action” men vägen är lång, Mina uppmaningar till er som tagit det viktiga steget att gå med och förpliktigat er till de höga målsättningarna – och till alla andra företag – är i huvudsak två:

  1. Visa att ni faktiskt går före – även för konsumenten. Förutsatt att det handlar om en verklig skillnad och en verklig effekt på klimatet. Bli ett reellt föredöme i er bransch. Var stolta. Även om greenwashing är ett tilltagande problem finns det massor som faktiskt GÅR att säga i kommunikationen (utan överdrift). Försök hitta sätt att förenkla för kunderna – inte förvirra.
  2. Gör det verkligt lätt att välja rätt. Eller svårt att göra fel. Våga fasa ut produkter och segment, våga bryta mot inkörda mönster. Vilka alternativ har ni egentligen som default, vad håller ni fram i era butiker, restauranger eller på er webbplats? Är det till största delen det gamla vanliga – med en liten flik på webben eller ett hörn i butiken om hållbarhet som kräver att konsumenten måste agera detektiv.

2030 ligger runt hörnet, vi är snart igenom hälften av 20-talet. Saker måste ske NU. Näringslivet har kommit ur startblocken, politiken gör tyvärr alldeles för lite för att skapa förutsättningar för att förenkla för konsumenten och göra de miljösmarta valen till de enklaste och möjliga för alla. Det behövs föredömen, vägvisare och många har förstått att det inte funkar längre med business as usual.

En del av näringslivet som jag, slutligen, vill rikta en alldeles särskild uppmaning till reklambranschen. Ni är idag en stor del av problemet. Dels genom rent vilseledande reklam med överdrifter och budskap som skapar mer förvirring än förenkling för den enskilde. Men också för att ni befäster och förstärker konsumtionsmönster, statustänk, köphysteri. Var finns alternativen? Det som finns drunknar i det gamla vanliga ”Köp NU”, Fynda” etc.

Reklamen möter oss alla, påverkar oss alla. 50 miljarder lades på reklam förra året, i det här landet. Alla ni i reklambranschen har ett stort ansvar, ni behöver göra mer. Och det behövs det en större och betydligt mer allmän debatt om reklamens roll i en omställning till en hållbar framtid.

Den nu slitna klyschan “Lätt att göra rätt” klingar ganska tomt när det är så mycket business as usual och inlåsningar i gamla system med sikte på kortsiktig lönsamhet och incitament som driver fram ohållbara köpmönster.

Jan Bertoft
Generalsekreterare Sveriges konsumenter

Om oss