Hej Jens Henriksson, vd Swedbank

Varför går ni med i Hagainitiativet?

– Vi ser att samverkan mellan olika branscher är nödvändigt för att påverka näringsliv och beslutsfattare att lösa klimatfrågan, men också för att skapa nya affärsmöjligheter. Näringslivet är nyckeln och vi ser en tempohöjning i företagens klimatarbete. Genom Hagainitiativet visar vi gemensamt på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet. Samtidigt ser vi att Hagainitiativet inspirerar andra företag till att skärpa sina utsläppsmål och öppet och transparent redovisa sitt klimatarbete. Det tycker vi är viktigt.

Hur kan Swedbank bidra till klimatomställningen?

– Vår vision, ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart, kopplar samtidigt tillbaka till vårt syfte, att ge människor och företag en möjlighet att skapa en bättre framtid. Med drygt 7 miljoner privatkunder och mer än 550 000 företagskunder är Swedbank en nyckelaktör i finansbranschen där vi hjälper våra kunder att göra hållbara val genom rådgivning, produkter och tjänster. Från gröna bolån, energieffektiviseringar till hållbart sparande. Vi möjliggör hållbar omställning för våra kunder och samhället genom investeringar, finansiering och tjänster där klimatomställningen är en av de viktigaste frågorna att agera på. Nu!

Vad är utmaningen för finansbranschen i omställningen?

– Vi är övertygade att det långsiktigt hållbara är det långsiktigt lönsamma – både för kunder, affär och samhället i stort. Vi behöver en stor mängd realistiska och lönsamma projekt, företag och initiativ i den reala ekonomin som konkret och tillräckligt snabbt gör de nödvändiga investeringarna i klimatomställningen. Dessutom är hållbarhetsrelaterad data många gånger bristfällig och beskriver inte tillgångarnas och företagens hållbarhetsnytta tillräckligt väl. Det bidrar till svårigheten att genomföra faktabaserad analys och riskbedömning samt att skala upp kapitalflöden mot hållbara initiativ.

Vad står överst på önskelistan från politiken för att bidra till 1,5 gradersmålet?

– Vi tror att ett globalt pris på CO2 skulle kunna göra en stor skillnad, men också mer investeringar i nödvändig infrastruktur för klimatomställningen samt långsiktiga och tydliga spelregler för de många människorna och företagen att göra jobbet.

Vi tror att ett globalt pris på CO2 skulle kunna göra en stor skillnad, men också mer investeringar i nödvändig infrastruktur för klimatomställningen samt långsiktiga och tydliga spelregler för de många människorna och företagen att göra jobbet.

Jens Henriksson
vd Swedbank

Om oss