Hej Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood

Du skrev nyligen på DN Debatt tillsammans med övriga vd:ar för Hagaföretagen om att det är möjligt att blir fossilfria, varför är det viktigt att näringslivet går före politiken?
– Näringslivet har en viktig roll i samhällsdebatten. Ju fler vi är som engagerar oss och tycker likadant, ju starkare blir vår röst att kunna påverka politikerna och beslut som de är på väg att fatta. Hagainitiativet och klimatfrågan är ett bra exempel på det.

Vad har du för förväntan på samarbetet i Hagainitiativet?
– Det är väldigt bra när företag från olika branscher har en möjlighet att nätverka och byta erfarenheter. Det bidrar också till att höja både min och mina medarbetares kompetens i klimatfrågan. Sedan är det viktigt att Hagainitiativet bidrar till att näringslivet av politikerna upplevs som en partner som man kan diskutera klimatpolitiska förslag med och inte bara hamnar i nej-sägande.

Uppfattar du att företagsledare ser klimatfrågan som en lönsamhetsfråga?
– Alla företagsledare tycker förstås inte samma sak. Men allt fler ser det som en lönsamhetsfråga. För ungefär 10 år sedan var det kanske mest fokus på att minska kostnader, som att minska energiförbrukningen och använda material effektivt. Men idag är det väl så viktigt för företagens varumärke mot kund och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Om oss