Henrik Horn

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan?

Det i särklass viktigaste styrmedlet är att sätta pris på utsläpp av koldioxid. Det kan göras genom ett system med utsläppsrättigheter eller koldioxidbeskattning. Det viktiga är att det är tillräckligt begränsande vad gäller utsläpp.

Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning till och driver i opinionen?

Näringslivet kan dels bidra till spridning av kunskap om kostnadseffektiva åtgärder för minskning av utsläpp. Näringslivet kan också mer pro-aktivt komma med politiska förslag för hur utsläppsreduktion ska åstadkommas, snarare än att (ofta negativt) reagera på förslag från andra håll.

Om oss