Ingen produktionsutrustning igång i onödan hos Coca-Cola

Åtgärd: Daglig uppföljning av senaste dygnets energiförbrukning i produktion. Bättre rutiner för avstängning av utrustning
Utsläppsreducering: 115 MWh minskad energiförbrukning 2013. (Coca-Cola Enterprises använder ursprungsmärkt Bra Miljöval El)
Kostnadsbesparing: Motsvarar drygt 5 % minskad energiförbrukning per liter dryck. Åtgärden handlar främst om bättre rutiner och beteende, inga särskilda investeringar har krävts

Om oss