Intervju: Åsa Romson, klimat- och miljöminister och vice statsminister

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna i budgeten som stärker det svenska näringslivets möjligheter i klimatomställningen?

– KlimatKlivet, som investerar totalt två miljarder under mandatperioden i klimatsmarta lösningar kommer underlätta för företag att komma med innovationerna som minskar klimatutsläppen allra mest. Solcellerna som tillsammans med höjning av elcertifikat och skattebefrielse för solcellsproduktion för egen användning upp till 255 kW kommer göra stor skillnad för företagen att få självförsörjande och förnybar elproduktion. Samt slutligen 75 nya mnkr årligen förstärker miljöteknikinnovationer i tidigt skede.

Förra veckan avslöjades Volkswagens dieselsvindleri, vilka viktiga lärdomar kan Sverige dra av detta?

– Miljökrav driver utvecklingen framåt och skapar nya innovationer. Efterlevnaden av miljökraven måste kontrolleras så att företag får lika villkor och kunder får den produkt som de har blivit lovade.

Läs mer här.

Om oss