Intervju: Åsa Romson, klimat- och miljöminister

Vilken är budgetens viktigaste åtgärd för minskad klimatpåverkan? – Ska jag nämna en enskild åtgärd så är det återinförandet av stöd till lokala klimatinvesteringar. Att kommuner tillsammans med lokala aktörer och företag investerar i framtidsinriktade och klimatsmarta lösningar är viktigt för att omställningen ska sätta fart. Det hette ju före 2006 ’Klimp’ och går nu under namnat ’Klokt’ då vi tror vi ännu mer effektivt kan få ut stödet med mesta möjliga klimatnytta. Vilka åtgärder i budgeten leder till att näringslivet minskar sin klimatpåverkan ytterligare? – Flera, upprustning av järnvägen är central för stora delar av näringslivet men också tydligheten med att miljöskatternas styrande verkan ska öka. Flera nya miljöskatter har aviserats såsom vägslitageavgift och flygutsläppsavgifter vilket jag tror påverkar näringslivet så att alla som kan göra mer för att minska utsläppen nu också går vidare och genomför omställningsåtgärder. Sedan är innovationsarbetet viktigt, där görs satsningar i budgeten bl a på miljöteknik. Vilket budskap vill du skicka till näringslivet om deras roll i klimatomställningen? – Näringslivet är mycket viktiga i klimatarbetet, det är roligt att fler och fler inom näringslivet också vill vara en del av lösningen.

Läs budgeten här

Om oss