Intervju: Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv

Hur viktiga är de svenska företagen i arbetet för att lyckas med klimatomställningen?

  • Svenska företag har generellt ett bra miljöarbete, effektiv produktion och effektiva produkter ur flera perspektiv. Att sprida svensk effektiv teknik över världen är en viktig del i hur vi ska klara en global klimatomställning. Det globala perspektivet är viktigt – att enbart betrakta frågan som svensk leder fel. Klimatutmaningen är inte hjälpt av att flytta produktion från Sverige till andra delar av världen, bara för att nationella utsläpp ska minska.

På vilket sätt kan näringslivet bidra?

  • Det största bidraget ligger i företagens innovationsförmåga. Därför behövs konkurrenskraftiga villkor för att driva och utveckla företag i Sverige. Annars hamnar innovationerna någon annanstans. Företagen, tillsammans med akademin och forskningen, är helt centrala för att klara klimatutmaningen genom att sprida ny teknik och klimatsmarta tjänster.

Är klimatomställningen lönsam för näringslivet?

  • Självklart finns det möjlighet till ökad lönsamhet genom nya affärsmöjligheter och effektivt användande av resurser. Samtidigt behövs en realism och pragmatism från politiken kring vad som kan åstadkommas och i vilket tidsperspektiv det är möjligt. Om man ”prisar ut” svensk industri genom pålagor som skiljer sig markant mot omvärlden, riskerar produktion att hamna i länder som har betydligt sämre miljöarbete – dvs den totala klimatpåverkan ökar istället för att minska. Det är också viktigt att inse att förutsättningarna och möjligheterna att göra affärer på klimatfrågan, och hur politiken påverkar konkurrensförmågan, ser mycket olika ut för olika delar av näringslivet.

Om oss